Redakcja i
Rada Naukowa 
Zasady recenzowania i wskazówki dla autorów  Numery archiwalne   Numer 12 (2013)  Wersja elektroniczna (CEEOL)  Kontakt

ornament

U schyłku starożytności. 

Studia źródłoznawcze


        U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze wyrosło z serii zainicjowanej i redagowanej od 1999 roku przez środowisko badaczy późnej starożytności, skupione wokół Prof. Ewy Wipszyckiej (Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. I - VII). Pierwsze tomy poświęcone były przede wszystkim refleksji źródłoznawczej, która nadal zajmuje uprzywilejowane miejsce na naszych łamach. Dzisiaj czasopismo publikuje jednak artykuły dotyczące różnych aspektów świata późnego antyku i stanowiące owoc badań prowadzonych przy użyciu metodologii właściwej dla różnych dyscyplin: od historii, przez filologię klasyczną, filozofię, papirologię, archeologię, po historię sztuki.

         U Schyłku Starożytności znajduje się na liście czasopism punktowanych przez MNiSW. Pełny tekst opublikowanych prac jest dostępny online w bazie Central and Eastern European Online Library a ich angielskie streszczenia w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

***

©  2011 by USS